system sygnalizacji pożaru

Zadaniem systemu sygnalizacji pożaru jest wczesne wykrycie zagrożenia pożarem, identyfikacja miejsca jego powstania oraz poinformowanie o zaistniałym niebezpieczeństwie użytkowników lub ochrony obiektu.

Dlaczego warto?

Systemy sygnalizacji pożaru umożliwiają odpowiednio szybką reakcję na zagrożenie pożarowe, dzięki czemu chronią zdrowie i życie ludzi znajdujących się wewnątrz pomieszczeń oraz minimalizują ewentualne zniszczenia.

Nowoczesne systemy sygnalizacji pożaru integrują i nadzorują pracę innych systemów oraz urządzeń, których zadaniem jest przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, a także usunięcie niebezpiecznych gazów lub dymu.

Close Menu