system sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu popularnie nazywane systemami alarmowymi to zespół urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu bądź naruszenie jego otoczenia zewnętrznego.

Szczegóły

Systemy alarmowe mogą się składać z czujek ruchu, barier, kontaktronów, sygnalizatorów zewnętrznych, wewnętrznych, klawiatur szyfrowych. Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu może odbywać się za pośrednictwem klawiatury szyfrowej, pilota jak również zdalnie za pośrednictwem np. smartfona.

Oferta

W zależności od rodzaju obiektu jak również na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń dobiera się odpowiednie elementy oraz urządzenia składowe systemu tak, aby w pełni zabezpieczały obiekt, a użytkownicy mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Close Menu