systemy kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu to zespół wzajemnie połączonych oraz współpracujących ze sobą urządzeń, kontrolujących dostęp do poszczególnych pomieszczeń oraz stref. Systemy te składają się z czytników zbliżeniowych oraz identyfikatorów osobistych. Umożliwiają swobodne poruszanie się po obiekcie osób uprawnionych, a także ochronę przed wejściem osób niepowołanych. Administrator systemu może dowolnie konfigurować system w zależności od potrzeb.

Na bazie systemów kontroli dostępu możliwa jest również rejestracja czasu pracy pracowników.

Dlaczego warto?

Systemy RCP (Rejestracja Czasy Pracy) precyzyjnie rozliczają czas pracy osób zatrudnionych w firmie. Ułatwiają zarządzanie czasem pracy oraz zapobiegają nadużyciom. Skutecznie realizowana rejestracja czasu pracy wspiera efektywnie działanie przedsiębiorstwa.

Close Menu